7 adet işyeri kiralama ihalesi

15 Aralık 2020 16:08 Ulus Belediyesi 472

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda sıralanmış 7 (yedi) adet işyeri 3 yıl süre ile kiralanmak üzere 28 Aralık 2020 saat 14:00 da açık arttırma usulü ile ihaleye çıkacaktır.
İhaleye katılmak isteyen kişiler aşağıda listelenen evrakları ile birlikte Belediyemiz Gelir Servisine 25 Aralık 2020 saat 15:30 dan önce başvuruları gerekmektedir.
İstenen evraklar
•    Nüfus cüzdanı sureti (eDevletten alınan barkodlu çıktı kabul edilir.) 
•    İkametgah senedi (eDevletten alınan barkodlu çıktı kabul edilir.)
•    Tebligat adresi beyanı (indirmek için tıklayın)
•    Girilecek ihale sıra numarasına göre belirtilen geçici teminat tutarı
•    Hangi amaçla kullanılacağı belirtilen Başvuru Formu (indirmek için tıklayın)
•    Belediyemize borcu olmadığını belge (Gelir Servisimizden alınacak)
•    İhale Şartnamesi aldığına dair makbuz
•    İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (indirmek için tıklayın)
•    Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
•    İstekli ve vekiline ait olmak üzere sabıka kaydı (eDevletten alınan barkodlu çıktı kabul edilir.)
•    Yer görme belgesi (indirmek için tıklayın)
•    İhale şartnamesinin her sayfası okunduğu ve kabul edildiğine dair ibareli ve ıslak imzalı İdari Şartname
•    Özel Hukuk ve Kamu Tüzel Kişilikleri, Bağlı Bulundukları Oda Belgesi, İmza Sirküleri, Yetkili Kurullarında Alınmış İhaleye Katılma Kararı ile Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır
•    Tüzel kişi istekliler 1 ve 2 nci maddede istenilen belgelerden muaftır. (Şirket evraklarını sunmaları gerekmektedir)

İhale Sıra Nu:01

Kaldırım Mahallesi, Atatürk Caddesi, Belediye İşhanı, No:17/2

Niteliği m2 Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Aidat  
İşyeri (depo harici) 40 664,00 TL 717,12 TL Var  

 

İhale Sıra Nu: 02

Kaldırım Mahallesi, Atatürk Caddesi, Belediye İşhanı, No:17/7

Niteliği m2 Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Aidat  
İşyeri (depo harici) 33,50 390,00 TL 421,20 TL Var  


İhale Sıra Nu:03

Kaldırım Mahallesi, Erdoğan Taşkın Caddesi, Terminal binası, No:5/2

Niteliği m2 Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Aidat  
İşyeri (Terminal konulu) 12,50 216,00 TL 223,28 TL Yok  

 

İhale Sıra Nu: 04

Kaldırım Mahallesi, Erdoğan Taşkın Caddesi, Terminal binası, No:5/3 

Niteliği m2 Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Aidat  
İşyeri (depo harici) 50,50 458,00 TL 494,64 TL Yok  

 

İhale Sıra Nu: 05


Kaldırım Mahallesi, Erdoğan Taşkın Caddesi, Terminal binası, No:5/4 

Niteliği m2 Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Aidat  
İşyeri (Terminal konulu) 27 432,00 TL 466,56 TL Yok  

 

İhale Sıra Nu: 06

Kaldırım Mahallesi, Erdoğan Taşkın Caddesi, Terminal binası, No:5/8 

Niteliği m2 Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Aidat  
İşyeri (depo harici) 50,50 458,00 TL 494,64 TL Yok  

 

İhale Sıra Nu: 07

Kaldırım Mahallesi, Erdoğan Taşkın Caddesi, Terminal binası, No:5/ 9

Niteliği m2 Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Aidat  
İşyeri (Terminal konulu) 12,50 216,00 TL 233,28 TL Yok  

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.